menu close menu

Władze

Zarząd Klubu

 

Prezes Klubu:                      Edyta Gielas-Szeląg

Sekretarz Klubu:                 Rafał Pietrucha

Skarbnik Klubu:                  Krzysztof Mglej

 

 

Komisja Rewizyjna

 

Przewodniczący Komisji:   Rafał Korytowski

Członek Komisji:                  Grażyna Gielas

Członek Komisji:                  Marcin Gielas

 

 

Najważniejszym wewnętrznym dokumentem naszego stowarzyszenia jej statut. To akt prawny regulujący zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania naszego klubu KSS Kraków.

Do wglądu w siedzibie stowarzyszenia.

magiczny kraków
Projekt współfinansowany ze środków
Gminy Miejskiej Kraków
"Aktywny Kraków - 2016"