menu close menu

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Regulamin KSS Kraków

 

 

Informacja o Państwa danych osobowych

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz o wyrażenie zgody poprzez zaznaczenie
pola „wyrażam zgodę” krzyżykiem x  wraz ze złożeniem czytelnego podpisu na końcu tej informacji. Proszę pamiętać, że zgoda może być zawsze wycofana.

 

 

Drogi członku naszego klubu lub rodzicu,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

O jakich danych mówimy?

Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach zapisu do naszego stowarzyszenia, udziału
w obozach szkoleniowych czy zawodach oraz wszelkich działaniach statutowych Krakowskiej Szkoły Sportu.

 

Kto będzie administratorem Państwa danych?

Administratorami Państwa danych będzie: Krakowska Szkoła Sportu to znaczy Zarząd Krakowskiej Szkoły Sportu oraz organy kontroli czyli członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

 

Dlaczego chcemy przetwarzać Państwa dane?

Przetwarzamy te dane by realizować cele statutowe naszego stowarzyszenia, między innymi aby:

 • Mogli Państwo lub Państwa dziecko/dzieci brać udział w organizowanych przez nas zajęciach, imprezach, zawodach. Dlatego właśnie musimy mieć pisemną zgodę zgodnie
  z obowiązującym prawem ( zbieramy deklaracje udziału ważną na dany sezon, który rozpoczyna się
  1 września a kończy 30 czerwca) ,
 • Zapewnić bezpieczeństwo dzieciom ( w przypadku wypadku na zajęciach, zawodach itd. potrzebujemy znać Państwa numer telefonu oraz adres zamieszkania),
 • Zapewnić Państwu lub/oraz dzieciom ubezpieczenie ( na zajęciach jak i podczas obozów szkoleniowych , potrzebny nam wtedy dodatkowo pesel ),
 • Pokazywać i przesyłać Państwu informację na temat działalności klubu ( informację bieżące , informację o wydarzeniach i innej działalnościach klubu),
 • Dokonywać właściwej pracy w dziale księgowości,
 • Wystawiać stosowe dokumenty ( certyfikaty poświadczające zdane egzaminy, rachunki itp.).
 • Móc kontaktować się z Państwem drogą email lub listownie w celu uzyskania odpowiedzi lub realizacji zadań statutowych KSS. W tym celu potrzebujemy Państwa danych takich jak adres email, czy adres zamieszkania oraz zgody na przetwarzanie danych.

 

Komu możemy przekazać dane?

Zgodnie z obowiązującym prawem Państwa dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. biurom rachunkowych, agentom ubezpieczeniowym ( np. jako wymagane załączniki do umowy ubezpieczenia), podwykonawcom naszych usług (w zakresie w którym takie dane są potrzebne) oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem
w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Jakie mają Państwo prawa w stosunku do swoich danych?

Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Mogą Państwo także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych,

 

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Państwa danych?

Każde przetwarzanie Państwa danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w celu świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie (tymi umowami są zazwyczaj regulaminy lub podobne dokumenty dostępne w usługach, z których Państwo korzystają).

 

Gdzie są przechowywane Państwa dane i kto ma do nich dostęp na co dzień ?

Państwa dane lub dzieci przechowywane są w siedzibie stowarzyszenia na dzień
25 maja 2018 r.  jest to ul. Mieczykowa 2/43, 30-389 w Krakowie.

Dostęp do danych posiada jedynie Zarząd Klubu ( 3 osoby), księgowy i członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia ( 3 osoby) , jedynie w siedzibie klubu.

 

 

 

 

—————————————————————————————————————————————-

 

 

 

Oświadczenie

 

     Po zapoznaniu się z regulaminem dotyczącym zgody na przetwarzanie danych osobowych zgadzam się na przetwarzanie w celach organizacyjnych i rozliczeniowych, moich danych osobowych zbieranych w ramach działalności stowarzyszenia Krakowskiej Szkoły Sportu i Zaufanych Partnerów również po rozpoczęciu obowiązywania RODO (czyli po 25 maja 2018 roku). Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i można ją wycofać w dowolnym momencie.

 

 

 

 

Kraków …………………..    ……………………………………..

Data                                             Podpis

 

Pobierz druk

magiczny kraków
Projekt współfinansowany ze środków
Gminy Miejskiej Kraków
"Aktywny Kraków - 2016"