menu close menu

Dotacje

 

Nasz klub od lat współpracuję z Urzędem Miasta Krakowa. Rokrocznie bierzemy udział w otwartym konkursie organizowanym przez wydział Sportu UM. Głównym zadaniem organizacji zgłaszających swój udział jest realizacja zadania publicznego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Nasze sumienne działania na rzecz popularyzowania kultury fizycznej zostały docenione przez Urząd Miasta Krakowa niejednokrotnie. Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji projektu „Aktywny Kraków”. Nasze działania są współfinasowane ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

magiczny kraków
Projekt współfinansowany ze środków
Gminy Miejskiej Kraków
"Aktywny Kraków - 2016"