menu close menu

Krakowska Szkoła Sportu

logoKrakowska Szkoła Sportu to klub sportowy założony 26 października 2011 roku w Urzędzie Miasta Krakowa. Tego dnia na wniosek Komitetu Założycielskiego KSS Prezydent Miasta Krakowa wpisał do ewidencji klubów sportowych naszą organizację pod numerem SKF/105. Nasz klub działa na zasadach stowarzyszenia kultury fizycznej a naszym głównym celem jest wspieranie, promowanie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

KSS Kraków stworzyli ludzie kierujący się pasją i zamiłowaniem do aktywności fizycznej. Naszą przewodnią dyscypliną jest Hapkido – koreańska sztuka walki, którą trenujemy od ponad 25 lat. Nasz klub tworzą ludzie, których połączyła wspólna pasja i zamiłowanie do różnych dyscyplin sportu.

magiczny kraków
Projekt współfinansowany ze środków
Gminy Miejskiej Kraków
"Aktywny Kraków - 2016"